Krible Krable

Naturen rundt om os er fuld af små krible-krabledyr. Mange flere end vi tror! Vi skal med dette forløb ser nærmere på krible-krableuniverset.

Vi starter forløbet med en introduktion til emnet og til det udstyr der skal bruges. Derefter går eleverne i små grupper på jagt efter krible-krabledyr på engen eller i skoven.

Efter jagten skal dyrene sorteres efter hvor mange ben de har, da det siger noget om hvilket gruppe dyret hører til. Vi kigger på dyrene, snakker om dem og lærer om deres særlige kendetegn.

Alt efter jeres ønske og hvad I arbejder med hjemme på skolen kan forløbet dreje sig om krible-krabledyr generelt, om en bestemt gruppe dyr eller om et enkelt dyr. Det tilpasser vi i fællesskab inden jeres besøg.

Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet, som en tur midt i et undervisningsforløb hvor der indsamles viden om krible krable-dyrene eller som en afslutning på jeres arbejde med emnet.

Tag gerne en ipad med til at tage billeder af dyrene således at I kan arbejde videre med emnet hjemme på skolen.

Praktisk info:

Målgruppe: Børnehaver, 0.-3. klasse
Årstid: April – September
Fag: Natur og teknologi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Praktisk info:

Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud, 0.-3. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Natur og teknologi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Lær med sanserne

Vi skal have gang i alle vores sanser – der skal smages, lugtes, lyttes, føles og kigges på naturen. Og så skal vi lære hvordan dyrene bruger deres sanser og til hvad.

Forløbet starter med en snak om vores sanser så vi har styr på høresansen, lugtesansen, følesansen, synssansen og smagssansen.

Derefter går vi på tur i skoven, hvor vi møder nogle af skovens dyr og snakker om deres sanser. Her skal vi også lave små aktiviteter der sætter de forskellige sanser i spil. Kan vi høre skovens fugle, når vi snakker og råber eller skal vi være helt stille? Hvordan er det at gå i skoven med bind for øjnene og kun bruge følesansen? Hvordan lugter skovbunden? Ja det er bare nogle af de spørgsmål vi skal finde svar på.

Til slut samler vi op og snakker om hvilken betydninger sanserne har for os som mennesker.

Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet, som en tur midt i et undervisningsforløb eller som en afslutning på jeres arbejde med emnet.

BÅL OG BÅLTÆNDING

Mennesket har kunnet kontrollere ilden i mange mange år. Men hvilken betydning har ilden haft igennem tiden og har det betydet noget for menneskets udvikling? Og hvordan laver man egentlig det bedste bål?

Vi starter forløbet med at samles omkring bålet og derudfra have en snak om bålets betydning historisk, for menneskets evolution og hvad vi egentlig bruger ild til i dagens Danmark. Vi kommer også ind på forskellige båltyper, hvad de er gode til og hvilket træ der har den bedste brændværdi.

Bagefter skal eleverne i små grupper selv tænde bål. De skal flække brænde, lave spåner, finde optænding og få ild. Hvis de har mod på en udfordring, kan de teste, om de kan få ild med et tændstål, og ellers bruger vi tændstikker.

Når der er ild skal der hentes vand og vi skal se, hvor hurtigt vi kan få vand til at koge. Og hvad sker der egentlig hvis vi glemmer at passe bålet??

For de større elever kan forløbet bruges til at vise elementerne i fotosyntesen.

Hvis det ønskes kan forløbet afsluttes med en lille fælles ret på bål.

Praktisk info:

Målgruppe: 0. – 5. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Natur og teknologi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Praktisk info:

Målgruppe: 0. – 6. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Natur og teknologi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

PÅ JAGT EFTER DYRESPOR

Dyrespor er mere og andet end fodspor. Det er også kogler der er spist af, gylp, fjer, lorte, huller i jorden og meget mere.

På dette forløb starter vi med at kigge på skovens dyr i udstoppet form samt snakker om hvilke spor man kan være heldige at finde efter dem ude i skoven. Vi snakker også om, hvorfor man ikke så tit ser dyrene rigtigt.

Bagefter skal vi på jagt efter spor i skoven. Vi går i samlet flok og leder efter egernets kogleværksted, uglens gylp og ser efter om ræven er hjemme i hulen.

Efter vi har samlet alle de spor der kan samles og kigget på dem der ikke kan, går vi tilbage til de udstoppede dyr og ser, hvor mange af dem vi har fundet spor efter.

Hvis vi har været heldige at finde uglegylp, skal vi også dissekere dette for at se hvad uglen mon har spist.

Forløbet kan bruges som en introduktion til et emne om skovens dyr, som en tur midt i et undervisningsforløb eller som en afslutning på jeres arbejde med emnet.

LIVET PÅ DET LAVE VAND

Ved hjælp af net og vandkikkerter skal vi undersøge det lave vand og livet langs kysten.

Vi starter forløbet med en introduktion til emnet og til det udstyr der skal bruges. Derefter skal eleverne have waders og redningsveste på og vi skal i fællesskab have udstyret ned på stranden.

Alle elever er sammen i makkerpar som både skal fange dyr i fællesskab men som også er hinandens støtter i evt. bølger, vind og glatte sten.

Efter jagten ude i det lave vand skal dyrene sorteres i grupper der har noget til fælles. Efter sorteringen skal vi snakke om de forskellige grupper af dyr og der kan indsamles data om dyrene.

Hvis der er fanget nok rejer serveres der en lille smagsprøve på friskkogte rejer.

Forløbet slutter med at udstyret bæres tilbage til traileren.

Alt efter jeres ønske og hvad I arbejder med hjemme på skolen kan forløbet dreje sig om livet på det lave vand generelt, om en bestemt gruppe dyr, biotop eller om et enkelt dyr. Det tilpasser vi i fællesskab inden jeres besøg.

Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet, som en tur midt i et undervisningsforløb hvor der indsamles data om dyrene eller som en afslutning på jeres arbejde med emnet.

Det er godt at have skiftetøj med, da man kan blive våd.

Praktisk info:

Målgruppe: 0. – 9. klasse
Årstid: April – September
Fag: Alle fag
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Praktisk info:

Målgruppe: 0. – 9. klasse
Årstid: April – September
Fag: Natur og teknologi, Madkundskab
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

VILD MAD

Naturen er spækket med spiselige urter, tang og bær og i dette forløbet skal vi lære nogle af dem bedre at kende samt lave lækker vild mad over bål.

Forløbet starter med en introduktion til vild mad og hvor man må sanke urter mm henne. Derefter skal eleverne deles i grupper som hver især får ansvar for en ret til det fælles måltid.

Bevæbnet med handsker, sakse og kurve går vi derefter i fælles trop på sanketur, hvor der fortælles om de urter mm som de forskellige grupper skal bruge.

Tilbage på bålpladsen skal bålene tændes, opskrifterne læses og urterne skylles godt inden madlavningen for alvor kan gå i gang i grupperne.

Alle de råvarer udover urter der skal bruges samt køkkenredskaber og båludstyr er til rådighed for eleverne.

Når alle retter er færdige skal maden præsenteres for resten af klassen så alle ved hvilke urter mm der er brugt. Maden spises herefter ved langbordet og til slut klares opvasken i fællesskab.

Der vil være fokus på bæredygtighed i form af råvarernes klimaaftryk, kompostering og mindskning af madspild.

Hvis det ønskes kan forløbet laves med brug af appen ”Vild mad” så eleverne i høj grad selv skal identificere de spiselige urter. Her skal der så medbringes mindst en smartphone eller iPad pr gruppe med appen installeret.

SNITTERI

At snitte med kniv har mange kvaliteter, det er en enkel mulighed for at forme og skabe, og man kan fordybe sig og erhverve færdigheder, og snitning styrker koncentration, koordination og viljestyrke

Vi starter forløbet med at finde det træ vi skal bruge til at snitte i. Det kan være a et lille træ der skal fældes og så gør vi det i fællesskab. Det kan også være at vi skal bruge sjove snoede grene, som vi så går på jagt efter i skoven.

Når træet er i hus samles vi omkring bålet og får introduktion til de basale grundregler i at snitte med kniv og hugge med økse.

I forløbet kan der snittes alt fra musikinstrumenter, gafler og knive til sjove figurer i frisk træ.

Vi tilpasser forløbet til aldersgruppen, årstiden og jeres ønsker. Samt på at alle får et produkt med hjem.

Praktisk info:

Målgruppe: 0. – 9. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Håndværk og Design, Musik, Natur og teknologi, Elevernes alsidige udvikling
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Praktisk info:

Målgruppe: 0. – 9. klasse
Årstid: April – September
Fag: Natur og teknologi, Biologi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

VANDHULSUNDERSØGELSE

Vi undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Der er smådyr alle vegne, og mange af dem opdager vi aldrig, før vi leder efter dem.

Forløbet starter med at vi i fællesskab få alt udstyret båret ned til vandhullet, og her snakker vi først om hvordan man færdes ved vandhullet samt hvor dyrene lever og hvordan vi bedst fanger dem.

Vi fordeler udstyr og finder i små grupper et godt sted at fiske fra. Vi bruger fangstsigter og sørger for at få mudderet vasket godt ud inden fangsten kommer over i spandene.

Når vi skal kigge nærmere på dyrene flyttes de fra spandene over i hvide fotobakker og i akvarier. Vi beskriver hvordan de ser ud og til hvilken dyregruppe de tilhører – er det et insekt eller noget helt andet? Sammen prøver vi at bestemme dyrene og måske hvad de hedder.

Vi slutter af med en fælles gennemgang af hvad der er fanget og om vi har lært noget sejt om dyrene. Og så skal de selvfølgelig tilbage i vandhullet igen.

Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet, som en tur midt i et undervisningsforløb hvor der indsamles data om dyrene eller som en afslutning på jeres arbejde med emnet.

Forløbet kan for de større børn bruges som en del af en kortlægning af vandhullets økologiske kvalitet. Her vil det være godt at installere appen ”Dyr i søen” inden forløbet.

Det er godt at have tøj efter vejret plus gummistøvler på. Tag gerne en iPad med til at tage billeder af dyrene således at I kan arbejde videre med emnet hjemme på skolen.

LEGE I NATUREN

Det går jo som en leg. Sådan lyder en gammel talemåde. De fleste ting bliver sjovere, hvis vi leger os til dem.

På det her forløb skal vi finde nogle af de gode gamle samarbejdslege frem fra gemmeren. Vi skal snakke sammen eller på anden måde kommunikere for at få legene til at fungere og det er vigtigt at alle er med for at det bliver sjovt.

Så samarbejdet og det at have det sjovt sammen er i højsædet, når vi rykker legen ud i naturen og lader vind og vejr være med til at bestemme tempoet og indholdet af forløbet. Er det koldt rykker vi sammen eller sætter farten lidt op, er det varmt skal vi måske i stedet rykke ind i skovens skygge eller lave noget knap så action præget.

Vi tilpasser forløbet alt efter klassetrin og om der er noget særligt klassen har brug for at arbejde med.

Det er vigtigt at eleverne har tøj med efter vejret og som de kan bevæge sig i.

Praktisk info:

Målgruppe: 4. – 9. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Dansk, Idræt, Natur og teknologi, Elevernes alsidige udvikling
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Praktisk info:

Målgruppe: 4. – 9. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Historie, Natur og Teknologi. Naturgeografi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

ISTIDSVANDRING I MOLS BJERGE

Igennem en vandring i Mols Bjerge lærer vi om istiden og hvilken betydning den har haft for landskabets dannelse og hvordan Danmark ser ud lige nu.

Forløbet starter med en introduktion til hvorfor der er lavet en nationalpark i Mols Bjerge og hvilken betydning den har for området. Derefter skruer vi tiden tilbage og dykker ned i tiden siden den sidste istid – Weichsel-istiden. Hvilke skelsættende begivenheder har der været, hvilke dyr har der levet og hvor lang tid er 115.000 år egentlig?

Bagefter starter vandringen i Mols Bjerge. Vi skal bestige en top og ned i en dal og på vejen skal vi lave små aktiviteter der relaterer sig til istiden og hvordan isens vandring gennem Danmark har formet det bakkede landskab i Mols Bjerge.

Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet, som en tur midt i et undervisningsforløb eller som en afslutning på jeres arbejde med emnet.

Vandreturen er ca. 5 km og det anbefales at have godt fodtøj på, tøj efter vejret samt medbringe mad og drikke.

Haven i havet

Under besøget skal eleverne undersøge, hvordan en havhave kan producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten.

Med naturvidenskabelige metoder arbejder eleverne med at forstå afgrøderne og det miljø de vokser i, og får dermed indsigt i en bæredygtig fødevareproduktion, der kan bidrage positivt til løsningen på tre af tidens store kriser; fødevarekrisen, biodiversitetskrisen og klimakrisen.

”Haven i havet” er et skoleforløb, der er målrettet mellemtrin og udskolingen og arbejdet med den fællesfaglige naturfagsundervisning. Forløbet er bygget op omkring et besøg på Bølgemarken i Ebeltoft som I finder i Fregathavnen lige nedenfor Glasmuseet.

Det kan være koldt og blæsende så husk varmt og praktisk tøj.

Varighed: 2,5-3 timer alt efter aftale.

 

Målgruppe 5-10.klasse

Praktisk info:

Målgruppe: 5. – 10. klasse
Årstid: Hele året
Fag: Historie, Natur og Teknologi. Naturgeografi
Pris: 450kr + moms for skoler og institutioner i Syddjurs kommune og 1200kr + moms for skoler og institutioner i andre kommuner.

Vil du høre mere om skoletjenesten?

På Karpenhøj og i naturen omkring er der uendeligt meget læring at hente og derfor bliver det ved med at være spændende at have børnehaver, skoler og andre grupper på besøg.

Hvis det passer jer bedre, kommer vi gerne ud til jeres nære natur.

Hvis du udfylder kontaktformularen, kontakter vi dig.