INTRODUKTION TIL UDESKOLE

Udeskole er en pædagogisk arbejdsmetode og med den nye skolereform forventes det at skolen åbner sig op mod lokalsamfundet.

Vi kommer ud på jeres skole og giver et kort teoretisk oplæg om udeskole og definitionen på dette for hele eller dele af personalegruppen. Derefter skal vi i grupper afprøve forskellige undervisningsidéer.

Forløbet planlægges i samarbejde med jer, således at der tages højde for, hvilket fokus I ønsker.

Praktisk info:

Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Årstid: Hele året
Fag: Alle fag

Praktisk info:

Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Årstid: Hele året
Fag: Alle fag

UDESKOLE NETVÆRKET

Udeskole forstås som tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger som skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.

Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.

Hvorfor?
I netværket støtter og inspirerer vi hinanden samt får ny viden om faglige emner og udeskole. Udeskole er som skabt til at opfylde kravene i skolereformen om at åbne op mod samfundet samt at få indarbejdet bevægelse i alle fag.

Hvem?
Udeskolenetværket er for alle pædagoger og lærere (uanset fag) der arbejder med udeskole, eller gerne vil i gang med det.

kurser og workshops

Vi tilbyder skræddersyede kurser til teams eller hele personalegrupper i både dagtilbud og skoler. Indholdet vil have fokus på udeliv og naturfag. Der vil være masser af ”hands on”-aktiviteter som passer ind i jeres hverdag og ønsker.

Kurset kan enten foregår i vores naturskønne omgivelser på Karpenhøj Naturcenter eller ude hos jer.

Vi har erfaring med både at afholde både kort workshops og kurser der strækker sig over flere dage.

Praktisk info:

Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Årstid: Hele året
Fag: Dansk, Idræt, Natur og teknologi
Pris afhængig af format

Vil du høre mere om skoletjenesten?

På Karpenhøj og i naturen omkring er der uendeligt meget læring at hente og derfor bliver det ved med at være spændende at have børnehaver, skoler og andre grupper på besøg.

Hvis det passer jer bedre, kommer vi gerne ud til jeres nære natur.

Hvis du udfylder kontaktformularen, kontakter vi dig.